1930
1960
2014
Harrie Bastings
Marinus van de Ven
Familie Rengers
Harrie Bastings (eigenaar) en noud Bastings (bediende) met zittend de smid van Aalst Mr karsemakers ook eigenaar van cafe "de Meiboom"
foto is gemaakt in juli 1937

Harrie begon in 1926 met de zaak en overleed aan longkanker op 9-12-1944
Tweede eigenaar  Willem Muijs 1947
Willem Muijs was actief in het verenigingsleven als zanger en grimeur.
Derde eigenaar Marinus van de Ven 1957
De communie van de zoon werd gevierd in de zaak
Marinus van de Ven op de gestelsestraat op de hoogte van de raadshuisstraat (die er toen nog niet lag)